Mums ir jauna prezidente!

Šodien, 16. septembrī, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā notika skolas prezidenta jeb Audzēkņu padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. Gatavību kļūt par skolas prezidenti bija izteikušas trīs audzēknes. Pēc iepazīstināšanas ar savu programmu jeb plānu, kā uzlabot un pilnveidot skolas ikdienu, notika aizklāta balsošana. 

Vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 70 procenti audzēkņu, kā arī klātesošie pedagogi. Kopumā tika saņemtas 135 balsis. Rezultāti bija ļoti līdzīgi – katra pretendente ieguva vairāk nekā 40 skolasbiedru atbalstu. Visvairāk – 49 balsis – saņēma un par skolas prezidenti ir ievēlēta programmas “Māksla” (Vizuālie saziņas līdzekļi) 3. kursa audzēkne Agnese Skangale. 

“Mans mērķis ir uzlabot audzēkņu dzīvi skolā un palīdzēt audzēkņiem pašrealizēties,” uzsvēra Agnese. “Es gribu, lai skolā jūs jūtaties kā mājās, tāpēc viens no maniem pirmajiem darbiem būs iekārtot atpūtas vietu audzēkņiem.” Tāpat jaunā prezidente ieplānojusi skolā organizēt vairāk pasākumus, filmu vakarus un konkursus, kā arī pilnveidot draudzību ar citām skolām, piemēram, rīkojot danču vakarus. “Vēl es gribētu iesaistīt jauniešus vlogu jeb video blogu filmēšanā, lai citiem parādītu, cik daudzveidīga ir mūsu ikdiena. Vēlos arī popularizēt latgaliešu valodu un latgalisko identitāti skolā.”

Sveicam jauno skolas prezidenti, novēlam veiksmi darbā un labu komandu, lai kopīgi īstenotu iecerēto!