RMDV Mākslas skolas audzēkņu darbu skates

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņu darbi tika vērtēti mācību gada beigās – skatē.

Katrā mācību priekšmetā audzēkņi veic dažādus uzdevumus, kas atklāj viņu spējas un veikumu. Šogad esam  bijuši  enerģiski, viegli un radoši.

Rezultātā ir tapuši gan papīra un kartona darbi, kuros vecāko kursu audzēkņi mēģina attēlot telpiskus objektus, gan kompozīcijas darbi  ar cilvēka figūru  noteiktā telpā, gan jaunāko kursu audzēkņu darbi, kuros parādīta dekoratīva un sapņaina vide.   Audzēkņi ir  centušies nodot skatītājam savas emocijas, asociācijas par noteiktām tēmām, izmēģinājuši dažādus materiālus un apliecinājuši savu varēšanu.


RMDV MS vadītāja Kristīne Binduka