Turpinās sadarbība ar Līvānu novada pašvaldību

22. septembrī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pārstāvji: direktore Ilma Šteinberga, direktores vietniece Madara Bērtiņa, projektu vadītājs Māris Igavens, kā arī pedagogi Norberts Kudiņš un Gunārs Klaučs devās uz Līvānu Stikla un amatniecības centru, lai tiktos ar  Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļa, Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāju Aiju Smirnovu un Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāju Ilzi Griezāni. 

Tikšanās laikā tika pārrunāti kopīgi sadarbības projekti, ko nākotnē varētu realizēt Līvānu novadā, lai izveidotu interesantus vides objektus, tūrisma un atpūtas vietas, kā arī pilnveidotu esošos pakalpojumus. Tēlniecības pasniedzējs Gunārs Klaučs prezentēja divus vides objektus, ko pagājušajā mācību gadā audzēkņi izstādāja kā diplomdarbus tieši Līvānu pilsētvidei: Renātes Plešas vides objektu “Tuvoties”, kur, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa epifānijas, izveidota dizainiska strūklaka ar labiekārtotu apkārtējo vidi. Savukārt Liānas Škuškaunieces radītais vides objekts “Saules  gads” ataino latviešu gadskārtas. Šis objekts paredzets pussalai starp Daugavu un Dubnu, kur Līvānu pašvaldība plāno attīstīt atpūtas un rekreācijas zonu. 

Tuvākajā laikā arī tiks atjaunots pirms vairākiem gadiem noslēgtais sadarbības līgums starp Līvānu novada pašvaldību un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu.