Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola palīdz iepazīt Eiropas Savienības prezidējošās valstis

Aizvadītajā nedēļā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā risinājās pasākums, kurā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar vienu no vecākajām pasaules valstīm – Bulgāriju. No šī gada janvāra līdz 30.jūnijam Bulgārija veiks Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Bulgārija 1.janvārī prezidentūras stafeti pārņēma no Igaunijas, bet 1.jūlijā to nodos Austrijai.

Pasākumā ar savu interesanto un iespaidiem bagāto stāstījumu dalījās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja, māksliniece Agra Ritiņa. 2017.gada janvārī viņa kopā ar audzēkņu grupu programmas Erasmus+ projekta ,,Eiropas labie piemēri mākslas un dizaina izglītībai Latvijā”, Nr.2016-1-LV01-KA102-022584, ietvaros Bulgārijā pavadīja vairāk kā 20 dienas. Prakses laikā skolēni ne tikai papildināja savas prasmes, pilnveidoja angļu valodas zināšanas un ieguva jaunus draugus, bet arī iepazina Bulgārijas mākslas pasauli, vēsturi, dabu.

Bulgārija atrodas Balkānu pussalas reģionā, pie Melnās jūras. Prezidentūras laikā tai būs jākoncentrējas uz ES migrācijas politikas reformām un Rietumbalkānu tuvināšanu ES blokam. Šajā prezidentūras pusgadā notiks pirmās sarunas par ES un Lielbritānijas turpmākajām attiecībām pēc britu gaidāmās aiziešanas no Eiropas Savienības 2019.gada martā. Bulgārijas prezidentūras moto ir ,,Vienoti mēs esam stipri”. Bulgāriju tūristi  ir iecienījuši kā brīnišķīgu  atpūtas vietu pie Melnās jūras, kur var ne tikai baudīt sauli un jūru, bet arī uzlabot veselību dažādos atveseļošanās centros.

Informāciju par jebkuru valsti var iegūt gan no grāmatām un žurnāliem, gan dažādiem interneta resursiem, taču visinteresantākie un aizraujošākie vienmēr šķiet to cilvēku iespaidi, kuri pabijuši konkrētā vietā, visu redzējuši savām acīm un izjutuši ar savu sirdi.

Paldies Agrai Ritiņai par iespēju neklātienē pabūt Bulgārijas skolās, muzejos, kalnos, pilsētu ielās, baznīcās un klosteros!

 

 

 

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas

lasītavas vadītāja Anita Gaidule