Bērnu mākslas skolas skolotāji

Kristīne Binduka
Kristīne Binduka

Mākslas skolas direktore
27822265
kristine.binduka@rmdv.lv

Zane Skutāne

skolotāja
zane.skutane@rmdv.lv

Anita Bernane
Anita Bernāne

skolotāja
anita.bernane@rmdv.lv

Natālija Losāne
Natālija Losāne

skolotāja
natalija.losane@rmdv.lv

Ella Maslovska
Ella Maslovska

skolotāja
ella.maslovska@rmdv.lv

5
Agrita Mazure

skolotāja
agrita.mazure@rmdv.lv

6
Māra Zīliņa

skolotāja
mara.zilina@rmdv.lv

3
Daina Manuško

skolotāja
daina.manusko@rmdv.lv

3
Anita Doroščonoka

skolotāja Sakstagalā
anita.dorosconoka@rmdv.lv

3
Svetlana Patmalniece

skolotāja Sakstagalā
anita.dorosconoka@rmdv.lv

3
Jolanta Dundeniece

skolotāja Gaigalavā
jolanta.dundeniece@rmdv.lv

3
Dace Zagorska

skolotāja Kaunatā
dace.zagorska@rmdv.lv