Bibliotēka

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas bibliotēka atrodas skolas ēkas 1. stāvā.

Darba laiks: 8.30-12.00/12.30-16.00

Bibliotēkas vadītāja: Iveta Ratnika

Kontakti:
tel. 29515577
e-pasts: iveta.ratnika@kultura.lv

Bibliotēkas uzdevumi

Bibliotēkas pakalpojumi

1. Nodrošināt izglītības procesa organizāciju, atbilstoši profesionālās izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un mācību priekšmetu programmām;

2. Sniegt konsultācijas reģiona mākslas skolu bibliotēkām par mākslas grāmatām;

3. Organizēt bibliotēkas krājumu, orientējoties uz mākslas un mācību grāmatām, nodrošinot ar aktuālu informāciju visas skolā apgūstamās izglītības programmas; 

4. Izveidot bibliotēkā mūsdienīgu, radošu, audzēkņiem interesantu vidi darbam un mācībām.

 

1. Bibliotēkas lasītavas un lasītavā pieejamo datoru izmantošana;

2. Grāmatu un žurnālu izsniegšana uz mājām;

3. Uzziņu sniegšana;

4. Iespieddarbu melnbaltās kopijas un skenētā materiāla iegūšana autortiesību likumā noteiktajā kārtībā;

5. ALISES sistēmas pakalpojumi;

6. Iespējas izmantot bibliotēkas lasītavu stundu vadīšanai vai skolas pasākumu, lekciju, tikšanos organizēšanai.

Abonētie preses izdevumi

Metodiskais darbs

1. “Rēzeknes Vēstis”
2. “Latvijas Avīze”
3“Rīgas Laiks”
4. “Domuzīme”
5. “Mūzikas Saule”
6. “Teātra Vēstnesis”

7. “A 12”
8. “Pastaiga”
9. “Deko”
10. “Burda Style” (ENG)
11. “ArtReview” (ENG)
12. “ARTFORUM” (ENG)

Mācību palīglīdzekļi – RMDV izglītības programmu apguvē izmantojamo jaunāko grāmatu saraksti (pa izglītības programmām).