Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Reģistrācijas Nr.: 90000048383

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

Banka: Valsts Kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV95TREL2220525005000

 

Metālizstrādājumu dizaina programmas darbnīca: 18. Novembra iela 26, Rēzekne, LV-4601

Dienesta viesnīca: Raiņa iela 9, Rēzekne, LV-4601

Kontakti

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Ilma Šteinberga

Skolas direktore

26660405

ilma.steinberga@rmdv.lv

Kristīne Binduka

RMDV Mākslas skolas vadītāja

27822265

kristine.binduka@rmdv.lv

Inese Ratniece

Direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā

26462211

inese.ratniece@rmdv.lv

Madara Bērtiņa

Direktores vietniece komunikācijas un radošajā jomā

26270620

madara.bertina@rmdv.lv

Māris Provejs

Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā

27887321

maris.provejs@rmdv.lv

Dainors Belasovs

Galvenais grāmatvedis

64622732

dainors.belasovs@rmdv.lv

Dainis Lesničijs

Dienesta viesnīcas vadītājs

29349279

dainis.lesnicijs@rmdv.lv

Marija Dumpe-Eisaka

Dienesta viesnīcas skolotāja

29137558

marija.dumpe-eisaka@rmdv.lv

Lilija Korkliša

Izglītības metodiķe

22382966

lilija.korklisa@rmdv.lv

Sandra Kļaviņa

Karjeras konsultante

26557252

sandra.klavina@rmdv.lv

Gunta Tjanginska

Izglītojamo pašpārvaldes konsultante

26848600

gunta.tjanginska@rmdv.lv

Iveta Ratnika

Bibliotekāre

29515577

iveta.ratnika@rmdv.lv

Ināra Jackovska

Izstāžu kuratore

29637905

inara.jackovska@rmdv.lv

Dainis Lukaševičs

Datu aizsardzības speciālists

25544432

dainis.lukasevics@gmail.com

Izglītības programma

Izglītības programmas virziens

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Mākslas

Glezniecība un grafika

Agra Ritiņa

26428577

agra.ritina@rmdv.lv

Tēlniecība

Gunārs Klaučs

29889793

gunars.klaucs@rmdv.lv

Foto

Aira Medne

26043742

aira.medne@rmdv.lv

Produktu dizains

Koks

Andris Anspoks

28344436

andris.anspoks@rmdv.lv

Metāls

   

Keramika

Anita Bernāne

26017908

anita.bernane@rmdv.lv

Tekstils

Lienīte Ratniece

28381588

lienite.ratniece@rmdv.lv

Materiālu dizains un tehnoloģijas

Modes aksesuāri

Lienīte Ratniece

28381588

lienite.ratniece@rmdv.lv

Rotas

   

Reklāmas dizains

Grafikas dizains

Iveta Ošāne

 

iveta.osane@rmdv.lv

Restaurācija

Koka konstrukcijas

Andris Anspoks

28344436

andris.anspoks@rmdv.lv

Apģērbu dizains

Apģērbu dizains

Kristīne Binduka

27822265

kristine.binduka@rmdv.lv

Administrācija

Ilma Šteinberga

Direktore

Māris Provejs

Direktores vietnieks

Madara Bērtiņa

Direktores vietniece

Kristīne Binduka

RMDV Mākslas skolas vadītāja

Lilija Korkliša 

Izglītības metodiķe

Artūrs Taranovs 

Infromācijas sistēmu administrators

Inese Ratniece

Direktores vietniece

Māris Igavens

Projektu vadītājs

Marija Dumpe – Eisaka

Dienesta viesnīcas skolotāja

Dainis Lesnīcijs

Dienesta viesnīcas vadītājs

Iveta Ratnika

Bibliotekāre

Ināra Jackovska

Izstāžu kuratore