Izceļam

talantus

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir Kultūras ministrijas padotībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

Par mums

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai. RMDV nodrošina karjeras izaugsmi un izglītības nepārtrauktību, sākot ar Mākslas skolas bērniem pamatskolas vecumā, turpinot ar profesionālo vidusskolu (4 gadīgās programmas) un Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli. Skola piedāvā arī 2 gadīgās programmas pēc vidējās izglītības ieguves. Audzēkņi ar labām sekmēm saņem stipendiju, skolai ir kopmītnes.

RMDV logotips atspoguļo burtus un reizē mūsu misiju – ar zināšanu, prasmju un attieksmes palīdzību attīstīt indivīdā radošumu par veiksmīgas dzīves resursu gan personībai, gan nodrošinot ieguvumu sabiedrībai kopumā. Logotips sastāv no grafiskās zīmes un uzraksta “Rēzeknes Mākslas un dizaina viduskola”, simbols sastāv no stilizētiem M un D burtiem. Logotipa proporcijas un elementu savstarpējais izkārtojums ir rūpīgi definēts un to patvaļīga modificēšana nav pieļaujama.

Par mums

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai. RMDV nodrošina karjeras izaugsmi un izglītības nepārtrauktību, sākot ar Mākslas skolas bērniem pamatskolas vecumā, turpinot ar profesionālo vidusskolu (4 gadīgās programmas) un Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli. Skola piedāvā arī 2 gadīgās programmas pēc vidējās izglītības ieguves. Audzēkņi ar labām sekmēm saņem stipendiju, skolai ir kopmītnes.

RMDV logotips atspoguļo burtus un reizē mūsu misiju – ar zināšanu, prasmju un attieksmes palīdzību attīstīt indivīdā radošumu par veiksmīgas dzīves resursu gan personībai, gan nodrošinot ieguvumu sabiedrībai kopumā. Logotips sastāv no grafiskās zīmes un uzraksta “Rēzeknes Mākslas un dizaina viduskola”, simbols sastāv no stilizētiem M un D burtiem. Logotipa proporcijas un elementu savstarpējais izkārtojums ir rūpīgi definēts un to patvaļīga modificēšana nav pieļaujama.

Izstādes

Izstādes atklāšana gleznotājam ir kā koncerts mūziķim. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas gleznošanas pedagoģe Inga Onževa radošo devumu mākslā prezentēja personālizstādē “Saikne”. Mūzika, Bērnība, Mīlestība. 

aktualitātes

RMDV audzēkņi atdzīvina gleznas

RMDV audzēkņi atdzīvina gleznas Septembra vidū 12. Starptautiskajā teātra festivālā “Soli pa solim” pirmo reizi piedalījās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) audzēkņi, atdzīvinot gleznas

Lasīt vairāk

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas dzimšanas laiks ir 1959. gads, kad Rīgas lietišķās mākslas vidusskola Latgales kultūrvēstures muzeja telpās atver filiāli. Sākumā darbojas divas nodaļas – Latgalei tradicionālā keramika un tolaik pieprasītā dekoratīvā noformēšana. Lielākais nopelns skolas tapšanā ir Voldemāram Kalpiņam, kuram līdzdarbojas Jānis Pujāts, Leons Tomašickis, Imants Žūriņš. Filiāles vadību uzņēmas akvareļgleznotājs Jānis Unda. 1969.gadā skola pārtop par Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu. Audzēkņi var apgūt mākslas keramikas, mākslinieciskās noformēšanas un aušanas specialitātes. Izglītības iestādes jaunā ēka uzcelta 1980.gadā, kurā līdztekus darbu uzsāk arī Bērnu mākslas skola. 1990.gadā sākas jaunas iespējas skolu absolventiem – Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas telpās tiek atvērta Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle. Tā tiek nodrošināta izglītības pēctecība.

Izstādes

Izstādes atklāšana gleznotājam ir kā koncerts mūziķim. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas gleznošanas pedagoģe Inga Onževa radošo devumu mākslā prezentēja personālizstādē “Saikne”. Mūzika, Bērnība, Mīlestība.