Skolas vēsture

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas dzimšanas laiks ir 1959. gads, kad Rīgas lietišķās mākslas vidusskola atver filiāli Latgales kultūrvēstures muzeja telpās.  Sākumā tā darbojas ar divām nodaļām – Latgalei tradicionālo keramiku un tolaik pieprasīto dekoratīvo noformēšanu. Lielākais nopelns skolas tapšanā ir Voldemāram Kalpiņam, ar kuru līdzdarbojās Jānis Pujāts, Leons Tomašickis, Imants Žūriņš. Filiāles vadību uzņēmās vēlāk populārais akvareļgleznotājs Jānis Unda.

1969. gadā skola pārtop par Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu.  Audzēkņi var apgūt mākslas keramikas, mākslinieciskās noformēšanas un aušanas specialitātes.

Izglītības iestādes jaunā ēka uzcelta 1980. gadā, kurā līdztekus darbu uzsāk arī Bērnu mākslas skola.

1990. gadā sākas jaunu iespēju laiks skolas absolventiem – Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas telpās tiek atvērta Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle. Tādā veidā tiek nodrošināta izglītības pēctecība.

1993. gadā Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskola tiek reorganizēta par Rēzeknes mākslas koledžu, vēlāk – par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu (RMDV). 

Šobrīd RMDV izglītības programmas sākas ar laikmetīgu izpratni par senajiem amatiem un turpinās līdz pat populārajām dizaina programmām. Jaunākie izglītības virzieni – foto, koka restaurācija, reklāmas dizains un tēlniecība.

RMDV ir sekmīga starptautiskā sadarbība. Ik gadus norisinās jauniešu un pedagogu prakses, apmācības Eiropas Savienības valstīs, kā arī Norvēģijā. Tiek organizētas izstādes un plenēri ārpus Latvijas robežām.

Rēzeknes pilsēta veidojas par nozīmīgu kultūras un izglītības centru – Austrumlatvijas koncertzāle Gors, radošo industriju centrs Zeimuļs, mākslinieciska gājēju iela, kura piesaista ar dažādiem kultūras pasākumiem, studenti Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā. Kultūras pasākumi koncertzālē, lietderīgs brīvā laika piedāvājums, iespēja pašiem skolas audzēkņiem piedalīties kultūras pasākumu veidošanā (simpoziji, plenēri, festivāli). Tas ir papildu pievilkšanās spēks jauniešiem no citām Latvijas pilsētām izvēlēties mācības tieši Rēzeknē.

Pēctecību RMDV absolventiem Rēzeknē nodrošina Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija.

RMDV ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas Mākslinieku savienību, Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Dizaineru savienību, Dizaina informācijas centru, tautas lietišķās mākslas studiju “Rēzeknes apriņķa pūdnīki”, Latvijas Kultūras fonda kopu “Pūdnīku skūla”, biedrību “Mediju radošā studija”. Izstādes, prakses un radoši projekti tiek īstenoti sadarbībā ar Latvijas mēroga nozīmes kultūrvietām –  Lūznavas muižu un Latgales Vēstniecību Gors, kā arī ar apkārtnes pašvaldībām un uzņēmumiem