Mākslas skola

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” bērniem no 10 gadu vecuma, kas tiek īstenota 7 gadu garumā. Mākslas skolā mācās ap 220 audzēkņiem un profesionālajā ievirzes programmā ar īstenošanas ilgumu 7 gadi tiek uzņemti audzēkņi, kuri pamatizglītības programmā mācās 3. klasē, lai profesionālās ievirzes nobeiguma klase sakristu ar pamatizglītības 9. klasi, nodrošinot pēctecību uz RMDV, kura piedāvā šādas 4.gadīgās un 2.gadīgās izglītības programmas.

Mākslas skola

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” bērniem no 10 gadu vecuma, kas tiek īstenota 7 gadu garumā. Mākslas skolā mācās ap 220 audzēkņiem un profesionālajā ievirzes programmā ar īstenošanas ilgumu 7 gadi tiek uzņemti audzēkņi, kuri pamatizglītības programmā mācās 3. klasē, lai profesionālās ievirzes nobeiguma klase sakristu ar pamatizglītības 9. klasi, nodrošinot pēctecību uz RMDV, kura piedāvā šādas 4.gadīgās un 2.gadīgās izglītības programmas.

5 Gadu

pprogramma

Izglītības procesā tiek sniegtas iespējas bērniem un jauniešiem iepazīt un apgūt vizuālās un lietišķās mākslas vērtības. Izprast dizaina procesus un radoši darboties dažādos vizuālās mākslas veidos. Tiek apgūti akadēmiskā zīmējuma un gleznošanas pamati. Mākslas skolas pedagogi cenšas radīt audzēkņos emocionālā gandarījuma sajūtu, kas būtu motivējošs faktors turpmākai radošai darbībai, izglītības turpināšanai vidējā posmā.

Priekšmeti

7 Gadu

Programma

Izglītības procesā tiek sniegtas iespējas bērniem un jauniešiem iepazīt un apgūt vizuālās un lietišķās mākslas vērtības. Izprast dizaina procesus un radoši darboties dažādos vizuālās mākslas veidos. Tiek apgūti akadēmiskā zīmējuma un gleznošanas pamati, Datorgrafikas pamati. Mākslas skolas pedagogi cenšas radīt audzēkņos emocionālā gandarījuma sajūtu, kas būtu motivējošs faktors turpmākai radošai darbībai, izglītības turpināšanai vidējā posmā.

Priekšmeti

Kā iestāties

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola uzņem bērnus no 9 – 11 gadiem, kuri 2022./2023. m. g. mācīsies 3. klasē vispārizglītojošajā skolā, kuriem ir interese par mākslu un savu radošo spēju izkopšanu.

Mācību ilgums: 7 gadi (nodarbības notiek 4 reizes nedēļā)
Mācību maksa: 12 Eur mēnesī.
Mācības notiek latviešu valodā.
Dokumentus pieņem: no 23.08.2022. līdz 31.08.2022. darba dienās no pl. 8.30. līdz 12.30. un no pl. 13.30. līdz 16.00.

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

Izziņa par veselības stāvokli;

Iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā;

2 fotokartiņas (izmērs 2,5 x 3,5 cm);

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda audzēkņa dzimšanas apliecība.

Metodiskie materiāli

Darbs materiālā (Adatas filcējums) / D. Manuško

Darbs materiālā (Fiber art) / D. Manuško

Zīmēšana 4. un 6.klase / M. Ziliņa

Mākslas valodas pamati / D. Manuško

Skolotāji

Zane Skutāne

Skolotāja

Agrita Mazure

Skolotāja

Anita Doroščonoka

Skolotāja

Anita Bernāne

Skolotāja

Māra Ziliņa

Skolotāja

Ināra Jackovska

Skolotāja

Natālija Losāne

Skolotāja

Daina Manuško

Skolotāja

Jolanta Dundeniece

Skolotāja

Ella Maslovska

Skolotāja

Ināra Jackovska

Skolotāja

Dace Zagorska

Skolotāja