Bērnu MĀKSLAS SKOLA

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Bērnu mākslas skola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. Rēzeknē tiek īstenota 7 gadu programma, savukārt Mākslas skolas filiālēs Kaunatā, Sakstagalā un Gaigalavā var apgūt 5 gadu programmu. 

Mākslas skolā mācās ap 220 audzēkņi. Turpmākai radošai darbībai pēc skolas absolvēšanas, audzēkņi ir gaidīti turpināt mācības Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā kādā no vairāk nekā 10 izglītības programmām. 

Kā iestāties

Iestāšanās ir noslēgusies. Gaidīsim Jūsu iesniegumu 2023. gada vasarā.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skola uzņem bērnus no 9 – 11 gadiem, kuri 2022./2023. m. g. mācīsies 3. klasē vispārizglītojošajā skolā, kuriem ir interese par mākslu un savu radošo spēju izkopšanu.

Mācību ilgums: 7 gadi (nodarbības notiek 4 reizes nedēļā)
Mācību maksa: 12 Eur mēnesī.
Mācības notiek latviešu valodā.
Dokumentus pieņem: no 23.08.2022. līdz 31.08.2022. darba dienās no pl. 8.30. līdz 12.30. un no pl. 13.30. līdz 16.00.

Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:

  • Izziņa par veselības stāvokli;
  • Iesniegums par uzņemšanu tiek aizpildīts uz veidlapas uzņemšanas komisijā;
  • 2 fotokartiņas (izmērs 2,5 x 3,5 cm);
  • Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība.