PPROGRAMMAs

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Bērnu mākslas skola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”.

Izglītības procesā tiek sniegtas iespējas bērniem un jauniešiem iepazīt un apgūt vizuālās un lietišķās mākslas vērtības, kā arī izprast dizaina procesus un radoši darboties dažādos vizuālās mākslas veidos. Tiek apgūti akadēmiskā zīmējuma un gleznošanas pamati. Mākslas skolas pedagogi cenšas radīt audzēkņos emocionālā gandarījuma sajūtu, kas būtu motivējošs faktors turpmākai radošai darbībai un izglītības turpināšanai vidējā posmā.

Programmas tiek realizētas Rēzeknē (7 gadu programma), kā arī filiālēs Kaunatā, Sakstagalā un Gaigalavā (5 gadu programma).

Priekšmeti 7 gadu pprogrammā

Priekšmeti 5 gadu pprogrammā