RMDV skolotāji

14_Andris
Andris Anspoks

Restaurācija
andris.anspoks@rmdv.lv

12_Anita
Anita Bernāne

Keramikas izstrādājumu dizains
anita.bernane@rmdv.lv

11_Alvis
Alvis Berngards

Komunikācijas dizains, Datorgrafika
alvis.berngards@rmdv.lv

Kristīne Binduka
Kristīne Binduka

Apģērbu dizains
kristine.binduka@rmdv.lv

3
Marianna Bondenkova

Sports
marianna.bondenkova@rmdv.lv

3
Vjačeslavs Fomins

Grafikas pamati
vjaceslavs.fomins@rmdv.lv

18_Jolanta
Jolanta Jonikāne

Komunikācijas dizains, Zīmēšana
jolanta.jonikane@rmdv.lv

2_Gunars
Gunārs Klaučs

Tēlniecība
gunars.klaucs@rmdv.lv

Sandra Klavina
Sandra Kļaviņa

Latviešu valoda un literatūra
sandra.klavina@rmdv.lv

Lilija Korkliša
Lilija Korkliša

Zīmēšana
lilija.korklisa@rmdv.lv

1_Julija
Jūlija Kurmeļova

Foto dizains, Angļu valoda
julija.kurmelova@rmdv.lv

9_Irina
Irina Laganovska-Vesere

Kultūra un māksla, Sociālās zinības un vēsture
irina.laganovska-vesere@rmdv.lv

3
Kaspars Lemps

Datorgrafika, Kompozīcija
kaspars.lemps@rmdv.lv

10_Aira
Aira Medne

Foto dizains, Kompozīcija
aira.medne@rmdv.lv

7_Inga
Inga Onževa

Gleznošana
inga.onzeva@rmdv.lv

17_Iveta
Iveta Ošāne

Komunikācijas dizains, Kompozīcija
iveta.osane@rmdv.lv

16_Aivars
Aivars Pīgoznis

Komunikācijas dizains, Datorgrafika
aivars.pigoznis@rmdv.lv

3
Raimonds Platacis

Reklāmas vēsture un mārketings
raimonds.platacis@rmdv.lv

8_Liena
Liena Poiša

Dabas zinības
liena.poisa@rmdv.lv

Inese Ratniece
Inese Ratniece

Tekstilizstrādājumu dizains
inese.ratniece@rmdv.lv

3
Lienīte Ratniece

Tekstilizstrādājumu dizains, Gleznošana
lienite.ratniece@rmdv.lv

3_Agra
Agra Ritiņa

Gleznošana, Zīmēšana
agra.ritina@rmdv.lv

6_Skaidrite
Skaidrīte Romančuka

Apģērbu dizains
skaidrite.romancuka@rmdv.lv

17_Zane_Skutane
Zane Skutāne

Tekstilizstrādājumu dizains, Zīmēšana
zane.skutane@rmdv.lv

5_Edgars
Edgars Sockis

Koka izstrādājumu dizains, Ekonomika
edgars.sockis@rmdv.lv

Gunta
Gunta Tjanginska

Angļu valoda
gunta.tjanginska@rmdv.lv

15_Anatolijs
Anatolijs Zelčs

Gleznošana, Zīmēšana
anatolijs.zelcs@rmdv.lv

12_Mara
Māra Zīliņa

Komunikācijas dizains, Dizaina vēsture
mara.zilina@rmdv.lv