Zīmēšanas konkursa 1. kārta

Gatavojoties Profesionālās vidējās izglītības Valsts konkursam MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skolā 30.11.23.  notika audzēkņu atlases 1.kārta. Uzdevums: piecas profesijai raksturīgas lietas un dāvana manas profesijas kolēģim (skices, zīmējumi).

Konkursa 1. kārtā piedalījās visi skolas audzēkņi. Nākamajai konkursa kārtai tika izvirzīti 24. audzēkņi.

Foto: Jūlija Šilova