Aicinām darbā direktora vietnieku/ci komunikāciju un radošajā jomā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola – vadošā kultūrizglītības iestāde Austrumlatvijā.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas radošais kolektīvs aicina komandai pievienoties mērķtiecīgu un ambiciozu direktora vietnieku/ci radošajā un komunikācijas jomā.

Amata mērķis – veicināt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas atpazīstamību un pozitīvo tēlu sabiedrībā, piesaistīt izglītojamos, organizēt un vadīt informatīvus un izglītojošus pasākumus, līdzdarboties skolas normatīvo aktu izstrādē un radošā procesu vadībā.

Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt komunikācijas pasākumu, mārketinga un audzēkņu piesaistes kampaņu  izstrādi un ieviešanu
 • Veicināt un nodrošināt skolas ārējo komunikāciju, sadarbību ar medijiem
 • Sagatavot rakstisko informāciju skolas komunikācijas un  publicitātes materiāliem
 •  Īstenot, pilnveidot un administrēt skolas komunikāciju digitālajos medijos
 • Līdzdarboties skolvadības normatīvo aktu izstrādē
 • Organizēt pedagogu un audzēkņu radošo darbību (izstādes, meistardarbnīcas, kultūrvides pasākumi)
 • Konsultēt skolas vadību un darbiniekus ar komunikāciju saistītos jautājumos
 • Veikt mediju monitoringu un citus ar to saistītos uzdevumus.

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība (izglītība saistība ar komunikācijas jomu tiek uzskatīta par priekšrocību)
 • Vismaz 3 gadu pieredze komunikācijas jomā, tostarp organizācijas sadarbības nodrošināšanā ar plašsaziņas līdzekļiem, sociālajām platformām
 •  Labas prasmes darbam ar biežāk lietojamām MS Office programmām
 • Spēja patstāvīgi sagatavot informatīvos un izglītojošos materiālus (preses relīzes, notikumu apskati, info lapas, prezentācijas)
 •  Izpratne par skolvadību, kultūrizglītību,  valsts pārvaldes uzbūvi un funkcionēšanu
 • Vadības, plānošanas un pašorganizēšanās prasmes
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

Pieteikumus – CV un motivētu pieteikumu brīvā formā gaidām līdz 2022. gada 15. jūnijam. Sūtiet uz e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu: pasts@rmdv.lv ,  pa pastu vai griezties personīgi, adrese:

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Baznīcas iela 34A

Rēzekne LV-4601