Aicinām pieteikt pretendentus RMDV Ziemas balvai

Jau otro gadu Ziemassvētku gaidīšanas laikā RMDV audzēkņiem tiks pasniegtas ZIEMAS BALVAS. Līdz 14. decembrim pl. 14.00 aicinām pieteikt pretendentus trīs nominācijās:

# Dizaina arguments (radoša iniciatīva, dizaina domāšana, profesionāla meistarība);
# Mākslas arguments (aktīva radošā darbība, idejas laikmetīgums, individuāls mākslinieciskais rokraksts);
# RMDV impulss (dalība un panākumi dažādās ārpusstundu aktivitātēs, līderības prasmes un skolasbiedru iesaiste, skolas tēla veidošana un popularizēšana). 

Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt: pedagogs, direktors, Skolas padome, RMDV izglītojamo pašpārvalde vai izglītojamais, iesniedzot rakstisku pieteikumu, kurā norāda: pretendenta vārdu, uzvārdu, kursu, nomināciju un pamatojumu (2-3 teikumi). Pieteikumi jāiesniedz skolas lietvedei.

Nominācijām izvirzītos pretendentus izvērtēs Mākslas padome kopā ar izglītības programmu vadītājiem. 

Balvas tiks pasniegtas Ziemassvētku pasākumā 21. decembrī.