Aizritējusi ikgadējā “Atvērto durvju” diena

Aprīļa pēdējā piektdienā jau tradicionāli Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā (RMDV) notiek ikgadējā Atvērto durvju diena. Tajā topošie vidusskolēni aicināti izmēģināt, kā tas ir – mācīties profesionālajā vidusskolā un papildus vispārizglītojošajām stundām apgūt dizaina un mākslas jomas priekšmetus.

Atvērto durvju dienā RMDV apmeklēja gandrīz 70 jaunieši no Rēzeknes, Rīgas, Ludzas, Aizkraukles, Alūksnes, Kārsavas, Maltas, Kaunatas, Vērēmiem, Gaigalavas, Daudzeses, Rožupes, Skrīveriem, Indras, Mērdzenes un citām Latvijas vietām.  

Vislielākā interese bija par izglītības programmām “Mākslas”, “Foto” un “Reklāmas dizains”. Jaunieši interesējās arī par citām izglītības programmām, ārpusstundu iespējām, sadzīvi, dienesta viesnīcu un citiem jautājumiem. 

Uzņemšana Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā notiks līdz 2023. gada 11. jūlijam. Reflektantiem jāaizpilda iesniegums un elektroniski jāatsūta uz skolas elektronisko adresi pasts@rmdv.lv vai jāiesniedz klātienē izglītības iestādē Rēzeknē, Baznīcas ielā 34A, lietvedībā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00. Pārējos dokumentus iesniedz klātienē, atsūta elektroniski vai ierakstītā vēstulē pēc izglītības dokumenta saņemšanas iepriekšējā izglītības iestādē līdz  11. jūlija plkst. 9.00. Ja dokumentus neiesniedz klātienē, to oriģināli jāuzrāda, ierodoties skolā uz iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumi Kompozīcijā un Zīmēšanā notiks 11. jūlijā plkst. 10.00, pārrunas latviešu valodā – dokumentu iesniegšanas
laikā.

Madara Bērtiņa,
RMDV direktores vietniece
Foto: Kaspars Ratnieks