Aizritējusi pirmā LMMV kopsapulce

Šodien, 31. augustā, norisinājās jaunizveidotās MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas (LMMV) pirmā pedagoģiskās padomes sēde. Tajā pulcējās LMMV pedagogi, administrācija un darbinieki, lai izrunātu jaunās iestādes struktūru un darbu plānus nākamajam mācību gadam, kā arī iepazītos ar jaunajiem mācībspēkiem un darbiniekiem.

“Esam izgājuši garu un sarežģītu procesu vairāk nekā gada garumā, lai apvienotu divas profesionālās izglītības iestādes – Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolu un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu,” klātesošos uzrunāja skolas direktors Raimonds Arbidāns. “Tagad esam kopā uz viena ceļa, un tas ir attīstības un izaugsmes ceļš. Mums ir jāorientējas uz izcilību. Strādāsim, būsim arvien labāki, lai mēs kļūtu atpazīstami ne tikai reģionā, bet arī valstī, Eiropā un pasaulē.”

Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolā strādā vairāk nekā 150 darbinieki, tostarp divas trešdaļas no tiem ir skolotāji. Kā uzsvēra direktors, skolai ir paveicies ar pedagogiem – pašiem labākajiem speciālistiem savās jomās. Šajā mācību gadā LMMV pievienosies deviņi jauni mācībspēki, no kuriem teju visi ir Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas vai Rēzeknes Mūzikas vidusskolas absolventi.

Jaunie pedagogi:

  • Elīna Spridzāne – vokālā pedagoģe profesionālajā ievirzē;
  • Evija Seņkova – klavierspēles skolotāja profesionālajā ievirzē;
  • Iveta Litinska – matemātikas skolotāja;
  • Jūlija Šilova – zīmēšanas un gleznošanas skolotāja;
  • Olga Gaile – profesionālās ievirzes mūzikas pedagoģe teorētiskajos priekšmetos;
  • Sergejs Blinovs – metālapstrādes pedagogs un programmas vadītājs;
  • Ričards Marčenoks – koncertmeistars;
  • Kristaps Višs – ģitārspēles pedagogs profesionālajā ievirzē;
  • Diāna Backāne – profesionālās ievirzes pedagoģe ērģeļspēlē.

Tāpat darba gaitas LMMV uzsāk karjeras konsultante Aina Petrovska un Administratīvās nodaļas vadītāja Jeļena Ivanova.

Sēdes noslēgumā direktors kolēģiem novēlēja veiksmi, aizrautību un radošumu: “Lai jums izdodas šo svētku un pacilājuma sajūta, kāda ir Zinību dienas priekšvakarā, saglabāt visa mācību gada garumā.”

Jāatgādina, ka Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas Zinību dienas pasākums notiks rīt, 1. septembrī, pl. 11.00 Latgales vēstniecībā Gors.

Madara Bērtiņa,
MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste