Aizritējusi reģiona bērnu mūzikas un mākslas skolu direktoru sanāksme

Ar Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas (LMMV) audzēkņu koncertu 5. oktobrī iesākās ikgadējā reģiona bērnu mūzikas un mākslas skolu direktoru sanāksme.

Mākslu izglītības kompetences centra (MIKC) “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” rīkotā direktoru tikšanās šoreiz notika daudz kuplākā skaitā – ja iepriekš mūzikas un mākslas jomai tika rīkotas atsevišķas sanāksmes, tad pēc Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas apvienošanās jaunizveidotā Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola ir reģiona centrs gan mūzikas, gan mākslas jomā. Kā paredz normatīvie akti, MIKC statuss nosaka pienākumu stiprināt reģiona skolu sadarbību un veikt metodiskā darba vadību.  

Kā uzsvēra MIKC LMMV direktors Raimonds Arbidāns, veicinot savstarpēju un abpusēju sadarbību, tiks būtiski stiprināta kultūrizglītība reģionā: “Papildināsim cits citu. Mēs kā MIKC rūpēsimies, lai pēc iespējas vairāk varam piedāvāt dažādas meistarklases un kursus, savukārt no jūsu puses sagaidām aktivitāti un vēlmi stiprināt savas zināšanas.”

Sanāksmes turpinājumā par metodiskā darba un savstarpējās sadarbības veicināšanu stāstīja LMMV Mūzikas struktūrvienības vadītāja Vineta Briede-Dzanuška un Mākslas struktūrvienības vadītāja Inese Ratniece.

Kā ierasts, katru mācību gadu profesionālās ievirzes skolās notiek dažādi konkursi. Par gaidāmā Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu radošo projektu konkursa ,,Mantojums” norisi pastāstīja Mākslas struktūrvienības metodiķe Lilija Korkliša, savulārt par Valsts konkursu profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem pastāstīja Mūzikas struktūrvienības metodiķe Ilze Unzule.