Apguvām modernu prezentāciju izveides principus

Tas vakardien bija iespējams programmas RaPaPro 2017 ietvaros Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. No Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola modernu prezentāciju izveides principus iepazina Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēknes, skolotājas un izglītības iestādes projektu vadītāja. Līdzi devās arī programmas RaPaPro 2017 skolas īstenotā projekta ,,No vārda līdz tēlam’’ eksperte Sandra Ūdre un sadarbības partneris -Rēzeknes pilsētas Tūrisma attīstības centrs.

Kā norādīja programmas RaPaPro 2017 projektu vadītāja Vineta Kreigere, šajā aukstajā ziemas dienā RaPaPro 2017.gada projektu dalībnieki “iesildījās” RaPaPro noslēguma prezentācijām.

Seminārs un radošās darbnīcas prezentāciju prasmju pilnveidei notika Latvijas labāko prezentāciju meistaru Kristapa Pētersona un Lienes Laurinovičas vadībā.

Dalībnieki uzzināja par prezentāciju vizualizēšanas un slaidu noformēšanas tendencēm, kā arī ieguva praktiskas zināšanas dažādu metožu izmantošanā ikdienā. Prezentāciju meistari rādīja piemērus no saviem darbiem, kā arī analizēja citu pasaules slavenu dizainu aģentūru veikumu. Mērķis bija demonstrēt vienkāršus veidus, kā prezentāciju padarīt efektīgu, lai programmas RaPaPro 2017 sešu projektu īstenotāji (viens no tiem – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekts) sagatavotu saistošas prezentācijas par saviem projektiem RaPaPro 2017 noslēguma pasākumam, kas notiks Latvijas Nacionālajā teātrī šī gada 26.martā.