Bērnu mākslas skolas audzēkņi saņem Pateicības rakstus

Pagājušais mācību gads ar panākumiem noslēdzās RMDV Bērnu mākslas skolā, kur seši audzēkņi: Mihails Paramonovs, Viesturs Gailis, Linda Birgere, Beāte Poiša, Ella Dominika Savicka, Ņikita Semjonovs saņēmuši Pateicības rakstus par dalību starptautiskajā gleznošanas konkursā “Vilnis Lielupē”. Skolēnus sagatavoja pedagoģe Agrita Mazure. Konkursā piedalījās 53 mākslas skolas no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Ukrainas un Azerbaidžānas. Konkursu organizēja Salgales Mūzikas un mākslas skola, un tā temats šogad bija “Piekūns”, jo kādreiz mežiem bagāto Salgales pusi Kurzemes Hercogs Jēkabs bija iecienījis kā medību vietu, līdzi ņemdams pieradinātus un apmācītus piekūnus jeb medību vanagus.