Covid-19 infekcijas testēšanas norise Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

Covid-19 infekcijas testēšanas norise Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

Informējam, ka saskaņā ar 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā mācību
procesā klātienē varēs piedalīties tikai personas, kuras ir ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai
apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu
testa rezultātu.

Testēšanas laika periods:

31.08.2021 no pl.10.00 -11.00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas aktu zāle.

Siekalu paraugu savākšanas instrukcija pielikumā