Darinām pirts dvieļus

Projekta ,,Pirts dvielis Latgalē’’ ietvaros rit pirts dvieļu izgatavošana, ko veic RMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēknes skolotāju Lienītes Ratnieces un Ineses Ratnieces vadībā.

Pēc ekspedīcijām, apkopojot redzēto un uzzināto, tapuši divi pirts dvieļu komplekti, piedāvājot masāžas dvieļus, lielākos pirts dvieļus vīrietim un lielākos pirts dvieļus sievietei. Tie nedaudz atšķiras pēc garuma: vīrietim dvielis nedaudz īsāks, sievietei – garāks. Dvieļu izgatavošanā jaunietes izmantoja krāsu maiņu audumā vienkārtņa pinumā, tādējādi pielietojot tradicionālu auduma tehniku, kurai izmanto retāk lietotu kompozicionālu risinājumu. Sākumā tika izgatavoti vairāki tehnisko risinājumu paraugi, no kuriem atlasīti interesantākie dvieļu aušanai.

Audzēkņu veikumu atzinīgi novērtē Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena: ,,Rezultātā projekta dalībnieki ir veikuši pētījumu un praktisko daļu, lai izveidotu tradīcijās balstītu amatniecības produktu – pirts dvieli, kuram jau ir praktiskā dizaina vērtība – dvieļu klāstā ir pārdomāti un izstrādāti dvieļu dizaini, kas vienlaikus ir funkcionāli un demonstrē arī gadsimtiem senas tradīcijas gan materiāla izmantošanā, gan aušanas tehnikās’’.

Jāpiebilst, ka projekts ,,Pirts dvielis Latgalē’’  īstenots ar Latgales kultūras programmas atbalstu.

 

 

Ekspedīciju vadītāja

Inese Ratniece