Divas skolas izstrādā dizaina kodu

Jāņa Ivanova mūzikas dizaina kods – tas Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 10 audzēkņiem bija īsts izaicinājums. Pērnā gada septembrī abu skolu izglītojamie pedagogu vadībā iesaistījās Radošo partnerību programmas ,,RaPaPro‘‘ atbalstītā projekta ,,Jāņa Ivanova mūzikas dizaina kods‘‘ īstenošanā.

Vispirms kopā devās ekspedīcijā uz pazīstamā komponista Jāņa Ivanova dzimtajām majām Preiļu novadā, tā uzsākot pētīt viņa dzīves ceļu. Savukārt pie sadarbības partnera – Preiļu Lietišķās mākslas un vēstures muzejā iepazinās ar informāciju par novadnieka biogrāfiju un vēsturiskajiem faktiem. Ekspedīcijas dalībnieki piestāja arī Mākoņkalnā un pie Rāznas ezera – vietās, par kurām stāsta komponista skaņdarbi.

Neizpalika arī tāds darbiņš kā Jāņa Ivanova vokalīžu, kinofilmu mūzikas un skaņdarbu par Latgales ainavām klausīšanās, kurus starp citu daži jaunieši no mākslas vidusskolas dzirdēja pirmo reizi. Taču ar to nepietika, lai tikai iepazītot Latvijas kultūras kanonu mūzikas daiļradē – Jāni Ivanovu, varētu radīt mūsdienās izmantojamo dizaina stāstu un kodu, kurš pamatojas uz komponista daiļradi, mūziku un krāsu izjūtu. Palīgos nāca ne vien skolotāji: Sandra Mežore, Inese Pāvule, Jānis Pāža no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Gundega Strautmane no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, bet arī  komponists un Jāņa Ivanova daiļrades pētnieks Imants Zemzaris un vizuālā tēla moderators Raimonds Platacis. Jauniešu un pedagogu izpētes ekspedīcija un apmācības bija pamats dizaina koda radīšanas meistardarbnīcām.

Lai arī sākotnēji bija apmulsums un neizpratne, taču meistarklašu laikā kopīgās pārrunās, prāta vētrā un darbībā tika izveidoti vismaz 5 zīmola – mūzikas dizaina koda varianti, tapuši 4 informatīvie materiāli plakātu formātā dažādām mērķa grupām par Jāņa Ivanova daiļradi, kuri  izvietoti Preiļu Lietišķās mākslas un vēstures muzejā, Preiļu mūzikas skolā, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, kā arī top suvenīri ar Jāņa Ivanova mūzikas kodu. Tātad sadarbības starp mākslas un mūzikas vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem rezultātā radīts starpdisciplinārs skatījums – grafiskais dizains, dizaina stāsts un mūzika uz radošu daiļradi. Izaicinājums, kur liela loma bija sadarbībai, prasmei uzdot jautājumus un klausīties, uzrakstīt un ieinteresēt, ir pieveikts.

Jāteic, ka Radošo partnerību programmas ,,RaPaPro‘‘ projektos Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola sadarbojās jau trešo reizi.

RAPAPRO