Erasmus diena Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

Šogad pirmo reizi Latvijas programmas Erasmus+ projektu īstenotājiem ir iespēja piedalīties festivālā #ErasmusDienas 2019, kas notiks no 10. līdz 12. oktobrim. Savu dalību ir apstiprinājusi arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Izglītības iestādei jau ir vairāk nekā 10 gadu pieredze mobilitātes projektu īstenošanā (no 2007.gada Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā, no 2014.gada Erasmus+ programmā), katru gadu nodrošinot audzēkņu praksi un pedagogu pieredzes apmaiņu kādā no Eiropas valstīm. Projektu dalībnieki ir bijuši Itālijā, Spānijā, Portugālē, Bulgārijā, Lietuvā, Slovākijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Īrijā, Polijā un Turcijā.

Erasmus dienas ietvaros skolā 10.oktobrī plkst.15.00 tiks rīkota Erasmus pēcpusdiena, kurā vairāki projektu dalībnieki stāstīs savus pieredzes stāstus, dalīsies pārdomās, aicinot uz diskusiju pasākuma apmeklētājus. Būs jautājumi, atbildes, mīklu minēšana un tests, kā arī mazie pārsteigumi. Īpaši tiek aicināti tie audzēkņi, kuri līdz šim nav piedalījušies mobilitātēs, bet vēlētos izmantot šo iespēju.

 

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece