III vieta!

2022. gada 24. un 25. martā PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “SAULES SKOLA” norisinājās Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.  

Konkursā piedalījās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola trīs audzēknes: Vides dizaina izglītības programmas audzēknes – Liāna Škuškauniece un Katrīna Beatrise Zvanītāja, kā arī Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkne – Katrīna Malacanova.  

Šī gada Valsts konkursa tēma – vides dizains, iedvesmojoties no Lekorbizjē (Le Corbusier) idejām par modulāro proporciju sistēmu. Konkursa pirmajā kārtā jaunieši veidoja telpisku elementu sistēmas – objektus, savus projektus prezentējot izstādē. 

Konkursa otrās kārtas uzdevums bija saistīts ar vides projektu veidošanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “SAULES SKOLA” ārtelpai. Konkursa dalībniekiem bija jāizstrādā mets telpiskam vides objektam, kas rada asociācijas ar  konkursa tēmu – VĒJŠ. Papildus nosacījumi, izstrādājot projektus, bija piedāvāt  risinājumus, kas ir videi draudzīgi, nodrošina materiālu ekonomisku izlietojumu un vides ilgtspējību. 

Pasākuma ietvaros Profesionālās kompetences centrā “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” notika konkursa dalībnieku dizaina projektu izstāde, pedagogu  semināri, Daugavpils kultūras vietu apskate. 

Pateicība pedagogiem: Mārai Zīliņai, Airai Mednei, Kasparam Lempam par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursam. 

REZULTĀTI  

I konkursa kārtā Atzinību ieguva Vides dizaina izglītības programmas audzēkne –  Liāna Škuškauniece par projektu, kas varētu pārtapt par radošu laika pavadīšanu kopā. 

II konkursa kārtā 3.vietu ieguva Reklāmas dizaina izglītības programmas audzēkne Katrīna Malacanova. 

Mana ideja ir radīt vietu, kur izpausties topošajiem reklāmas dizainerim, palīdzēt viņam izpausties, palīdzēt izplatīt atraktīvas idejas. Bieži vien audzēkņiem nav dota iespēja parādīt darbus plašākai auditorijai. Tā veidosies pieredze stendu noformēšanā un vizuālajā komunikācijā. 

Stends ir radīts arī sociālajiem medijiem, jo izskatās “instagramīgi”. Tas tiks palaists tālāk pilsētā un pēc lokācijas piesaistīs nākamos audzēkņus, kuri maz zināja par skolu.  Katrīna Malacanova

Informāciju sagatavoja: Vides dizaina izglītības programmas pedagogs Aira Medne un Reklāmas izglītības programmas pedagogs Māra Zīliņa.