Informatīvais seminārs par līdzfinansējuma piešķiršanu Rēzeknes pilsētas mazajiem jaunatnes iniciatīvu un biznesa projektiem

Šodien RMDV notika informatīvs seminārs par līdzfinansējuma piešķiršanu Rēzeknes pilsētas mazajiem jaunatnes iniciatīvu un biznesa projektiem. Pasākumu vadīja ARPC „Zeimuļs” jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova. Semināra laikā tika apskatīti pagājušo gadu laikā akceptu guvušie labāko projektu piemēri, iztirzātas dalībnieku biežāk pieļautās kļūdas. Kā atzina E. Ivanova, jaunatnes iniciatīvu projektiem jābūt saistītiem ar kultūru, sportu, karjeru, jauniešu neformālo izglītību, veselīgā dzīvesveida popularizēšanu un draudzīgas vides attīstību Rēzeknes pilsētā. Projekti ir iesniedzami līdz  2016. gada 12. martam.

Jauniešu mazajiem biznesa projektiem Rēzeknes pilsētā var pieteikties līdz 2016. gada 8. aprīlim  (ieskaitot). Sīkāk :

http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/visas-zinas/-/izmanto-iespeju-piedalies-mazo-biznesa-projektu-konkursa-1/

un

http://zeimuls.lv/news/izsludina-jaunatnes-iniciativu-projektu-konkursu-2/

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)