Izmaiņas stundu norises laikos piektdienās

Pēc izglītojamo lūguma padarīt mācību procesu īsāku piektdienās autobusu satiksmes dēļ, skolas Dome pieņēma lēmumu mainīt stundu norises laikus piektdienās. Galvenās izmaiņas: pirmā stunda sākas 15 minūtes agrāk – 8.15, kā arī saīsināts pārtraukums starp pirmo un otro stundu (brokastu starpbrīdis).