Jaņa Rozentāla 150.gadadienai veltītā izstāde

2016.gadā tiek svinēta Jaņa Rozentāla 150.gadadiena, šis notikums ieguvis arī starptautiskās sabiedrības ievērību, jo UNESCO Ģenerālā konference viņa jubileju iekļāvusi UNESCO svinamo dienu kalendārā 2016.-2017.gadam. Rēzeknes un Mākslas un dizaina vidusskolas bibliotēkā konkursa „Solis gleznā. Rozentāls un laikabiedri” ietvaros arī būs skatāma latviešu gleznotājam, viņa daiļradei veltīta izstāde. Interesentiem būs iespēja iepazīties ar J. Rozentāla personību, viņa veikumu, biogrāfiju, sabiedrisko darbību. Izstādes organizatore – skolas bibliotekāre Iveta Ratnika. Izstāde  skatāma no 04.03.2016.-01.04.2016.

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)