Jaunieši dalās ar savu pieredzi Erasmus+ projekta pēcpusdienā

14.jūnijā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā notika programmas ERASMUS+ projekta ,,Apgūt Eiropas veiksmīgos piemērus dizaina un mākslas izglītībā’’, Nr.2017-1-LV01-KA102-035290, pirmā pēcpusdiena.

Savu veikumu praksē Itālijā, kas notika no 2017.gada 4.novembra līdz 23.novembrim pie sadarbības partnera Sistema Turismo s.r.l. Rimini pilsētā, prezentēja RMDV audzēknes JŪLIJA ŠILOVA, DŽEINA LUBĀNE, LĪGA AVOTIŅA un SINDIJA ISAJEVA. Prakses laikā jaunietes pilnveidoja zināšanas datorprogrammā ,,Adobe Illustrator’’, izzināja, kā jāveido pilsētas logo, strādāja pie Rimini bukleta sagatavošanas, kā arī papildina zināšanas jaunāko tehnoloģiju sasniegumos. Viņas atzinīgi novērtē prakses laiku, iesakot arī citiem jauniešiem nebaidīties un piedalīties atlases konkursos praksei ārpus Latvijas. Arī pašām ir vēlme doties praksē uz citām valstīm, kā, piemēram, Spāniju va Lielbritāniju. Jāpiebilst, ka prakse ir ne vien iespēja gūt jaunas zināšanas un prasmes, bet arī pilnveidot savas svešvalodas, gūt jaunus iespaidus par Itālijas mākslu, kultūru, tradīcijām, kulināro mantojumu un ikdienas sadzīvi. Kopā praksē Itālijā bija 10 audzēkņi.

,,Prakse Itālijā bija lieliska! Ieguvu ne tikai labas iemaņas datorprogrammā ,,Adobe Illustrator”, bet arī izpratu procesu, kā top jauns logo. Interesanti bija arī citi uzdevumi – radoši un kreatīvi. Mums bija iespēja aizbraukt ekskursijās uz Santarkandželo un Sanmarīno. Tik skaistas pilsētas ar jaukiem un izpalīdzīgiem cilvēkiem nekad neaizmirsīšu!

Paldies organizatoriem, skolai un skolotājiem ar šo fantastisko iespēju!’’ – tā RMDV audzēkne DŽEINA LUBĀNE.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā Erasmus+ projektu pēcpusdienas turpināsies arī nākamā mācību gada sākumā – septembrī.

 

erasmus