Jaunieši piedalījās darbnīcā “Es būšu arhitekts”

Saglabājot Daugavpilī dzimušā keramiķa un arhitekta Pētera Martinsona radošo mantojumu, 14. septembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar arhitektiem Kristiānu Ertu un Artūru Tolu rīkoja radošo domu darbnīcu jauniešiem, kurus interesē arhitekta profesija. Turpinot iesākto sadarbību ar M. Rotko centru un keramiķi Mairitu Folkmani, darbnīcā tika aicināti piedalīties arī MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas audzēkņi.

Pasākumā piedalījās Mākslas un dizaina struktūrvienības izglītojamie: Līva Indrāne (2. kurss “Keramika”), Vasīlijs Krasnovs (2. kurss “Mākslas (Tēlniecība)”) , Alise Stepāne (4. kurss “Reklāma”), kā arī Kintija Jefimova, Jelizaveta Barkanceva un Nikola Vlasova (visas 3. kurss “Reklāma”).

Daugavpils cietokšņa iedvesmoti, jaunieši kopā ar arhitektiem diskutēja un radoši darbojās par tēmu “Mazo arhitektūras formu ietekme uz pilsētvidi”. Pirms praktiskās darbošanās dalībnieki devās pastaigā pa renovētajiem Daugavpils cietokšņa 7. bastiona kazemātiem, lai pēc tam radītu idejas vēl neapgūtās cietokšņa teritorijas attīstīšanai.

Dalībnieki tika sadalīti pa grupām, kur katrai grupai piešķirta sava mērķauditorija – cilvēki ar kustību ierobežojumiem, jaunās māmiņas, seniori un citi. Grupas ieteica dažādas mazās arhitektoniskās formas un risinājumus: soliņus, tiltiņus, terases, pat pārvietojamo āra kafejnīcu, kas piebrauc klāt. Kā atzina dalībnieki – šī bijusi abpusēji vērtīga un pamācoša pieredze.