Jauns aprīkojums Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmai

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir uzsākusi projekta ,,RMDV materiāltehniskās bāzes uzlabošana Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā’’ īstenošana, kura rezultātā tiks iegādāta jauna Virpa Holzmann ED 750FD. Tā ir ļoti nepieciešama tādos mācību priekšmetos kā Materiālu mācība, Metāla izstrādājumu projektēšana, Metāla izstrādājumu tehnoloģijas. Projektu ir atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds, piešķirot līdzfinansējumu 2000,00 EUR apmērā. Kā norāda Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas vadītājs Norberts Kudiņš, tad pašlaik izglītības iestādē ir vecā virpa, uz kuras nevar veidot precīzas detaļas, līdz ar to panākt vajadzīgo rezultātu.

Jāpiebilst, ka RMDV Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programma darbojas jau 27 gadus. Tajā 4 gadus mācīties var jaunieši, kuri uzsāk mācības pēc pamatskolas, kā arī vidusskolu absolventiem izglītoties 2 gadu programmā. Būtiski ir atjaunot materiāli tehnisko bāzi, lai audzēkņiem nodrošinātu ne vien kvalitatīvas teorētiskās, bet arī praktiskās nodarbības, sekmīgi varētu sekot jauninājumiem metāla dizaina izglītībā un darba tirgū, būtiskākās tendences ieviešot mācību procesā. Līdztekus tas sekmētu audzēkņu piesaisti, atrisinātu jautājumu par speciālistu trūkumu metāla dizaina jomā radošās industrijas darba tirgū.

Jaunā virpa darbībā tiks ieviesta no nākamā mācību gada. Projekts noslēgsies š.g.15.septembrī.

Foto_Rusins3 (667 x 1000)