Karjeras izglītības stunda Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.novembrī RMDV tika organizēta Karjeras izglītības stunda Foto dizaina un Reklāmas izglītības programmas 4.kursa audzēkņiem, kurā jaunieši tika iepazīstināti ar karjeras testu daudzveidību un vietnēm, kas var palīdzēt karjeras izvēlē. Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Šie testi var palīdzēt jauniešiem neapjukt izvēles priekšā un virzīt savu spēju attīstības virzienā. Tika strādāts arī ar karjeras kompasu – domāt un runāt rosinošu metodisko līdzekli.

 

Pedagogs karjeras konsultants Sandra Kļaviņa