Kārtība, kādā tiek organizēts izglītības process Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā no 2021. gada 1. septembra