ĶERAM DZEJU RUDENĪ

Tāds nosaukums bija 25.septembrī Dzejas dienu ietvaros rīkotajai akcijai Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Tā bija gan orientēšanās spēle pa skolu, kad pēc fotogrāfijām vajadzēja atpazīt vietu, kur noslēpta Dzejas dienu grāmata, gan ar dzeju saistītu uzdevumu veikšana. Mērķis – popularizēt Dzejas dienas neparastā, aizraujošā un mūsdienu jauniešiem saistošā veidā. Tā bija aktīva spēle un radoša mācīšanās kopā. Kaut arī dalība pasākumā bija brīvprātīga, akcijā piedalījās patiešām kupls dalībnieku skaits – 10 komandas!

1.vietu ieguva Vides dizaina izglītības programmas komanda(Betija Elīza Lāce, Liāna Škuškauniece, Katrīna Zvanītāja, Harijs Ločmelis, fotografēja Anastasija Sisojeva), kuras sastāvā bija arī audzinātāja Aira Medne. 2.vieta – Mākslu un Foto dizaina izglītības programmas komandai, bet 3.vieta – Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas komandai!

Paldies visiem, kas ķēra dzeju rudenī! Tas bija vareni!

Paldies par palīdzību akcijas vadīšanā žūrijai – skolotājām Vitai Borisai, Mārītei Dumpei-Eisakai, AP prezidentam Jānim Šķenderam un brīvprātīgajam palīgam skolotājai Irinai Laganovskai-Veserei, kā arī fotouzdevumu palīgam Intai Borisai!

 

Vispārizglītojošo un teorētisko profesionālo

mācību priekšmetu MK vadītāja Sandra Kļaviņa