"Koki" stāda kokus

Līdz ar lapkriti katru gadu Latviju rudenī pāršalc “Labo darbu” nedēļa, arī šogad. Akcijas ietvaros 6. oktobrī RMDV Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmas audzēkņi un skolotāji nolēma piedalīties “zaļā” pasākumā – stādīt kokus. Sadarbībā ar A/S “Latvijas valsts meži” tika veikta jaunaudžu uzlabošana, kopumā iestādot 450 jaunu eglīšu. Sekojot mežzines Ludmilas Žukovskas norādēm, talcinieki veica šo atbildīgo darbu, kā arī iepazinās ar meža darbinieku pienākumiem, moderno aprīkojumu, iemēģināja arī lāču atbaidīšanas iespējas.

Patiess gandarījums un neliels nogurums atgādināja par paveikto labo darbu, pēc kura tika nolemts – atkārtosim to arī pavasarī!

Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmas audzinātāja 
Sandra Kļaviņa