Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolu vadīs Raimonds Arbidāns

Kultūras ministrija (KM) organizētajā atklātajā konkursā uz Mākslu izglītības kompetences centra (MIKC) “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” direktora amatu uzvarējis līdzšinējais Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas (JIRMV) vadītājs Raimonds Arbidāns. Konkursā piedalījās 4 pretendenti.

Jau ziņots, ka galvenās izvirzītās prasības vidusskolas direktora amata pretendentiem bija: atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, augstākā izglītība, vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā un vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā, teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodā, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs angļu valodā atbilstoši Europass), kā arī vēlama darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm, tāpat arī zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem un kultūras nozari (īpaši par mūzikas, mākslas un dizaina nozari). Pretendentiem nepieciešama arī izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu, no personīgajām īpašībām – orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšana un stratēģiskais redzējums.

R. Arbidāns Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas direktora amatam nepieciešamās zināšanas un prasmes ieguvis gan vadot Rēzeknes mūzikas vidusskolu, gan esot kultūras biedrības “Viktorija” vadītājs un koordinējot “Latgales profesionālās izglītības centra” un mācību centra “Fibra” darbu, kā arī pildot SIA “Rēzeknes enerģija” un A/S “Rēzeknes siltumtīkli” izpilddirektora, arī SIA “ALBA-LTD” valdes locekļa amata pienākumus.

R. Arbidāns absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā; Rēzeknes Augstskolā jaunais Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas direktors ieguvis bakalaura grādu skolu psiholoģijā un veselības mācības skolotāja kvalifikāciju, kā arī būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. R. Arbidāns vidējo izglītību un kora diriģenta, mūzikas skolotāja kvalifikāciju ieguvis JIRMV.

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un KM iekšējiem noteikumiem, kas nosaka KM padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītāju atalgojuma nosacījumus, Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas direktora mēneša atlīdzība (bruto) paredzēta no 1 763 līdz 2 640 eiro.

Mākslu izglītības kompetences centrs (MIKC) „Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” ir KM padotībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 11. aprīļa rīkojumu „Par Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Mākslu izglītības kompetences centra „Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” izveidi” darbību uzsāks 2023. gada 1. augustā.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja