Lielā talka (23.04.2016.)

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas jauniešu dalība Lielajā talkā, uzkopjot skolas skvēru un pagalmu.

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)