Litogrāfijas meistarklase

Šī gada 21. novembrī MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skolā notiks meistardarbnīca “Aizmirstā māksla Latgalē – litogrāfija”, to vadīs grafiķis Anatolijs Šandurovs. Iepazīties ar litogrāfijas tehniku tiek aicināti Mākslu programmas izglītojamie. Projekta mērķis: Saglabāt litogrāfijas tehniku Latgales reģionā, radot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pieejamību Latgalē. Attīstīt un atbalstīt šo tehniku kā grafikas mākslas veidu un bagātināt Latgales reģiona mākslas pasauli. Sekmēt kultūras vērtību izplatīšanu un pieejamību plašai sabiedrībai.”

Sagatavoja Agra Ritiņa