LMMV audzēkņi piedalās projektā “Man nav vienalga”

Mākslu izglītības kompetences centra “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” (MIKC LMMV) audzēkņi kopā ar jauniešiem no Maltas un Viļānu vidusskolas jau otro gadu piedalās biedrības “Viedokļu līderu skola” projektā “Man nav vienalga”. British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstītā projekta mērķis ir mudināt vidusskolēnus aktīvāk iesaistīties sabiedrībā notiekošajā, paust savu viedokli, kā arī prast to aizstāvēt.

Pagājušajā mācību gadā jauniešiem notika vairākas tiešsaistes diskusijas un lekcijas, savukārt vasarā projekta dalībnieki piedalījās divu dienu nometnē Rēzeknes novada Maltas vidusskolā, kur pilnveidoja prasmes strādāt ar dažādiem digitālajiem rīkiem.

Atsākoties mācībām, 7. septembrī, LMMV audzēkņiem bija pirmā kopīgā tikšanās, lai izvēlētos pašiem vidusskolēniem svarīgas problēmas, ko turpmākajos mēnešos viņi vēlētos aktualizēt un risināt caur sociālajiem tīkliem. “Jaunieši akcentēja septiņus tematus, par kuriem balsoja, lai izvēlētos trīs visaktuālākos, un tie ir: mobings pret citādajiem/atšķirīgajiem, atbalsts jauniešiem viņu radīto mākslas darbu popularizēšanā un zemās stipendijas,” pastāstīja skolotāja Irina Laganovska-Vesere.

21.septembrī notiks šī mācību gada pirmā kopējā visu iesaistīto skolu jauniešu tikšanās, lai plašākā lokā pārrunātu problēmas un meklētu labākos risinājumus, kā tām pievērst sabiedrības uzmanību.