Izglītojoša mācību stunda “Akciju tirgus” RMDV

23.03.2016. RMDV notika aizraujoša stunda „Ieskats vērtspapīru pasaulē”, ko vadīja Swedbank pārstāvis Artūrs Rozvjazevs. Mācību stundas laikā skolēni iepazinās ar jēdziena „akcijas” skaidrojumu, uzzināja, kādas ir akciju ieguldījumu priekšrocības un riski, uzzināja par akciju tirgus kāpumiem un kritumiem. Iejūtoties investoru lomā, RMDV audzēkņi veica arī praktisku uzdevumu, proti, izvērtēja, kurā no piedāvātajiem uzņēmumiem Apple vai Facebook labāk būtu investēt.

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)