Magdeburga : Prezentācija

Šodien Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā viesojās jaunietis no Vācijas Willi Stieger. Viņš iepazīstināja skolas audzēkņus ar Eiropas brīvprātīgo darba specifiku, ERASMUS+  programmas piedāvātajām iespējām, prezentēja video par savu pilsētu Magdeburgu, dalījās iespaidos par projektu „Visi kopā”, aktualizēja cilvēku ar īpašām vajadzībām tēmu un to integrēšanu/ieklaušanu sabiedrībā.

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)