Mūsējie atgriežas no Portugāles prakses

Ar jaunām zināšanām un prasmēm, ko apliecina no partnerorganizācijas ,,EPD – European Projects Development Unipessoal Lda’’ saņemtie sertifikāti, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 10 jaunietes skolotājas Ināras Tarandas vadībā šodien atgriežas mājās. Vakar audzēknes prakses laikā izstrādātos darbus – konkrētās mājas interjera un dārza ainavas dizaina projektus – prezentēja noslēguma pasākumā partnerim un pieaicinātajām organizācijām. Komisijas dalībnieki tos novērtēja kā ļoti labus, vairākiem sniedzot arī teicamu vērtējumu.

Jāteic, ka 18 dienu praksē jaunietes apguva jaunu datorprogrammu SketchUp un tajā veidoja darbus, informāciju arī guva karjeras izglītības jautājumiem Portugāles mākslas skolā.

Līdztekus iepazina šīs valsts ģeogrāfiju, kultūru un sadzīvi, uzlaboja angļu valodas zināšanas, un tagad zina arī kādu vārdu vai pat frāzes portugāliski.

RMDV 10 audzēkņu prakse notika programmas Erasmus+ atbalstītā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244, ietvaros.

 

 

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece