Mūsu skolā notika profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss

  1. un 24. martā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa otrā kārta norisinājās 4 vietās, aptverot visus reģionus – Rēzeknē, Rīgā, Valmierā, Liepājā.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola pulcēja 134 audzēkņus no 24 skolām, kas, veiksmīgi izturējuši atlasi savās skolās, sacentās šeit, zīmējot ilustrācijas dažādiem dzejoļiem.

Līdztekus no 23.marta līdz 6.aprīlim četrās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā notiek Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes ,,Grāmatu salidojums”. Tajās skatāmi Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkursa darbi –  ilustrētas grāmatas. Jāpiebilst, ka Valsts konkursā piedalījās visu Latvijas mākslas skolu audzēkņi.

Iespējams, ka tieši šī pieredze iedvesmos jauniešus turpināt iegūt izglītību mākslas vidusskolās Latvijā.

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas

Mākslas skolas vadītāja Kristīne Binduka