Neformāla tikšanās Zeimulī

RMDV pārstāvji kopā ar pilsētas skolu jauniešiem un Jaunatnes lietu speciālisti Eleonoru Ivanovu šodien pārrunāja Rēzeknes pilsētas jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību.

 

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)