Norvēģu jaunieši RMDV apgūst gleznošanas prasmes

No 19. – 26. septembrim Rēzeknē norisinās projekta nr. EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” aktivitātes. Projekta partneri – studenti un pasniedzēji no Sam-Eyde tehniskās skolas (Arendāle, Norvēģija) viesojās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā, iepazīstot kultūrizglītības izglītības programmas un to tehnisko aprīkojumu, kompetencēm, mācību aprīkojumu kursa darbiem restaurācijā un koka dizainā. Tika apskatīts arī Rēzeknes Mākslas nams, kā koka restaurācijas piemērs. Seši projekta grupas jaunieši izteica vēlēšanos apgūt gleznošanas prasmes pie pasniedzējas, mākslinieces Agras Ritiņas.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ir projekta partneris un līdz šim aktīvi ir piedalījusies projekta aktivitāšu īstenošanā. Koka izstrādājumu dizaina un restaurācijas izglītības programmas pedagogi apmeklēja restaurācijas kursus Kuldīgā, restaurācijas centrā un arī Norvēģijā, iepazīstot ziemeļvalsts tradīcijas koka kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā. Sam-Eyde tehniskās skolas studenti un RMDV jaunieši kopīgi piedalījās Rēzeknes zaļās sinagogas logu restaurācijā, praktiski pielietojot restaurācijas teorijā iegūtās zināšanas, kā arī kopīgajos sociālajos pasākumos, veidojot neformālus kontaktus.

Projekta mērķis ir tūristu plūsmas palielināšana Rēzeknes vēsturiskajā centrā, restaurējot Rēzeknes Zaļo sinagogu un izveidojot Tūrisma informācijas centru, Koka arhitektūras centru un Ebreju kultūras mantojuma virtuālo ekspozīciju, tādējādi veicinot pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšanu. Projekta nr.EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi” (līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”) ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 711 437,00 eiro, no kuriem 95% (675 865,00 eiro) ir atbalsta summa (85% – EEZ finanšu instruments, 15% valsts budžeta līdzfinansējums), bet 5% – līdzfinansējuma saņēmēja finansējums.

 

Sagatavoja:

Ināra Groce

RMDV ārējās struktūrvienības vadītāja