Par godu Dzejas dienām - "Ziedonis uz trotuāra"

Septembris tradicionāli ir Dzejas mēnesis. Šogad, kad izcilais Imants Ziedonis atzīmētu 90 gadu jubileju, MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolā dzejas diena tiks veltīta tieši viņam. Pasākums “Ziedonis uz trotuāra” notiks ceturtdien, 28. septembrī, kad audzināšanas stundā, latviešu valodas stundā vai kādā citā sev ērtā laikā audzēkņi un pedagogi aicināti izvēlēties sev tuvu Imanta Ziedoņa citātu un uzrakstīt vai uzzīmēt to uz trotuāra pie mākslas skolas. Krītiņi būs pie audzinātājiem mākslas skolā un pie skolotājas Sandras Kļaviņas.

Lai izvēlētos sirdij tuvākos citātus, šonedēļ Mākslas skolas bibliotēkā var apskatīt Imanta Ziedoņa grāmatu izstādi, bet literatūras stundās lasīsim un jutīsim Ziedoni! 

Jāpiebilst, ka lietus gadījumā pasākums notiks telpās un Ziedonis būs nevis “uz trotuāra”, bet gan uz lapām.

Sandra Kļaviņa,
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāju Metodiskās komisijas vadītāja