Pedagogi pilnveido prasmes māla veidošanā

2023.gada 17. oktobrī MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolā notika profesionālās kompetences pilnveides A kursi reģiona profesionālās ievirzes vizuālās mākslas pedagogiem “Veidošana, izmantojot senākos māla formēšanas principus”.

Kursu mērķis bija Latgales reģiona profesionālās ievirzes vizuālās   mākslas izglītības programmas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana, senāko māla  masas un dažādu sastāvu formēšanas paņēmienu praktiska apgūšana, mūsdienu keramikas tendenču iepazīšana, lai iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas varētu pielietot pedagoģiskajā darbā.

Kursus vadīja Evija Vasilevska, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles lektore, Aandreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas vadītāja, mākslas maģistre.

Evija Vasilevska ilgstoši strādā Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, ieinteresējot studentus padziļināti pētīt Latvijas mākslas vēstures notikumus un procesus. Apvieno lektores darbu ar lietišķās mākslas studijas vadīšanu un nopietnu interesi par Latgales keramikas izpēti. Iesaistās dažādu Latgales mākslas procesu norisē, nereti atspoguļojot to arī dažādos medijos.

Evija Vasilevska godināta kā viena no aktīvākajiem latgaliešu kultūras pārstāvēm un saņēma Latgaliešu kultūras gada balvu “Boņuks 2019”. Viņas veikums grāmatas “Evalds Vasilevskis” sagatavošanā tika novērtēts kā viens no labākajiem un spilgtākajiem notikumiem latgaliskajā kultūrā 2019. gadā.