Pilnveidota Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas materiāltehniskā bāze

IMG_8691

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas darbnīcās audzēkņi iegūs jaunas prasmes, darbojoties pie virpas Holzmann ED 750FD. Tā iegādāta projekta ,,RMDV materiāltehniskās bāzes uzlabošana Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā’’ īstenošanas rezultātā, kuru atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds.

Būtiski ir atjaunot materiāli tehnisko bāzi, lai audzēkņiem nodrošinātu ne vien kvalitatīvas teorētiskās, bet arī praktiskās nodarbības, sekmīgi varētu sekot jauninājumiem metāla dizaina izglītībā un darba tirgū, būtiskākās tendences ieviešot mācību procesā. Līdztekus tas sekmē audzēkņu piesaisti, atrisina jautājumu par speciālistu trūkumu metāla dizaina jomā radošās industrijas darba tirgū.

Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā audzēkņi mācās vispārējo un metāla dizaina priekšmetu kompozīciju, rotu dizaina, galda piederumu dizaina, gaismas dizaina, unikālā dizaina pamatus. Mācību laikā audzēknis iegūst praktiskās iemaņas un prasmes metālu apstrādē – lodēšanu, kalšanu, metināšanu, virpošanu, prot apstrādāt dārgmateriālus, krāsainos metālus un tēraudus. Absolvējot kultūrizglītības iestādi, iegūst kvalifikāciju – Metāla izstrādājumu dizaina speciālists.

Projekta mērķis ir sekmēt radošās industrijas attīstību Latvijas reģionos, profesionālajā kultūrizglītībā ieviešot mūsdienīgu aprīkojumu, kas ne vien ilgtermiņā veicinātu darba tirgu reģionos, bet sagatavotu starptautiski konkurētspējīgus speciālistus.