Praksē top darbi foto izstādei

Aktīva darbošanās mācību stundās un praktiskajās nodarbībās gan foto studijā, gan pilsētas ielās, skvēros, parkos – tā rit RMDV Foto dizaina izglītības programmas jauniešu prakse Lietuvā.  No 7.oktobra viņi apmeklē nodarbības Viļņas profesionālās izglītības centrā un fotodarbnīcā, lielu uzmanību veltot tieši ainavu fotografēšanai. Tiek izmantotas ne tikai mūsdienīgas tehnoloģijas, bet arī vecās tradicionālās, no kurām fotomāksla nav iedomājama. Lietuvas ainava iedvesmo, un top fotogrāfijas. Jāpiebilst, ka prakse Lietuvā noslēgsies 24.oktobrī. Mobilitātes pēdējā dienā jaunieši un skolotājs Lietuvas partneriem prezentēs savus darbus, piedāvājot ielūkoties to izstādē. Pēc tam izstāde būs skatāma arī pie mums – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā.

RMDV izglītojamo mobilitāte tiek īstenota programmas Erasmus+ atbalstītā RMDV projekta ,,Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā’’, Nr.2019-1-LV01-KA102-060244, ietvaros.

 

RMDV projektu vadītāja

Inga Čekša-Ratniece

 

erasmus