Sk. Agras Ritiņas prezentācija „Brēmenes kultūra, vēsture un māksla” (03.02.2016.)

Šodien (03.02.2016.) RMDV audzēkņi piedalījās skolotājas Agras Ritiņas prezentācijā par tēmu „Brēmenes kultūra, vēsture un māksla”. Savus iespaidus un jaunapgūto pieredzi skolotāja guva  komandējuma laikā no 12.10.-23.12.2015., piedaloties projektā „Art Grant of the City of Bremen”. RMDV audzēkņi tika iepazīstināti ar Vācijas kultūru, tās vēsturi, attīstību, mūsdienu mākslu, kultūras mijiedarbību starp dažādām mākslas nozarēm – arhitektūru, glezniecību, tēlniecību, mūziku, teātri, kino u.c. Prezentācijas laikā tika demonstrēti K. Pisaro, P. Sezana, O. Rodēna, P.O. Renuāra, E. Munka, Š. Bodlēra, V. Van Goga, Vazareli, Eugène Anatole Carrière  u.c. darbu fotoattēli no dažādiem muzejiem un mākslas galerijām, tai skaitā Kunsthalle Bremen, Paula Modersohn-Becker Museum, Museum Weserburg, Übersee-Museum Bremen u.c. Skolotāja A. Ritiņa projekta laikā ne tikai vēroja, iepazina daudzveidīgos Brēmenes mākslinieku darbus, bet arī piedalījās izstādē ar saviem darbiem – gleznojumiem, kas tapa šī brīnišķīgā ceļojuma laikā.

Info : Gunta Tjanginska (RMDV AP konsultante)